trở lại Quốc hội với một sự thức tỉnh tuyệt vời

TULAR:
và đó là một hành động không thoát ra khỏi quá khứ chính trị

vì cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 là một cuộc bầu cử gian lận

TULAR:
chẳng hạn như thanh tra trường học và nhà nghiên cứu

thực hiện tách thuốc và cải cách lương hưu quốc gia

TULAR:
Dong-Lee Lee/Đại diện của Diễn đàn Dân chủ ở Bắc Triều Tiên Hyun Jeong-eun (玄貞恩)

phản ứng của Đảng Saenuri vẫn tiêu cực

TULAR:
khi quần chúng trở thành nạn nhân của chiến thuật mặt trận thống nhất và tập hợp xung quanh lực lượng cộng sản

anh ấy đã tự kinh doanh trong 20 năm

TULAR:
cựu giám đốc Chính sách Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc

thư ký cấp cao về các vấn đề chính trị

TULAR:
“Hãy tập hợp cùng với Hội đồng Thành phố